Kindwijs Kindercoaching

‘An hour of play reveals more than a year of conversation’

Kindwijs logo

Schoolbudget

“Wanneer uw leerling extra ondersteuning op het gebied van gedrag en/of leren nodig heeft, maar de expertise van Kindwijs Kindercoaching binnen de school ontbreekt”

Kindwijs kindercoaching richt zich op maatwerk op de basisschool wanneer een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft op het gebied van gedrag en/of leren. Wanneer de nadruk gelegd wordt op het probleem, verliest het kind zijn zelfvertrouwen. Kindwijs kindercoaching gaat op zoek naar een oplossing. Het kind leert regie te krijgen over zijn hoofd. Door gebruik te maken van de Matrix methode wordt het leren makkelijker. Door de begeleiding van Kindwijs kindercoaching wordt het zelfvertrouwen van het kind vergroot en het gedrag wordt rustiger.

In samenwerking met de leerkracht en/of de IB’er en de ouders wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft, wat zijn/haar talenten zijn en hoe daar het beste op kan worden ingespeeld. Op basis van de hulpvraag en de verwachtingen wordt er samen met de leerkracht en/of de IB’er een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden de persoonlijke doelen en de aanpak beschreven.

School en ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van het proces en aan het eind van het traject evalueren we samen. Deze evaluatie wordt vastgelegd in een verslag.