Kindwijs Kindercoaching

‘An hour of play reveals more than a year of conversation’

Kindwijs logo

Wanneer een kindercoach?

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening aan kinderen en hun ouders. Meestal gaat het om kinderen met problemen op het gebied de en sociaal-emotionele ontwikkeling en voor ouders manieren om daar mee om te gaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • omgaan met emotie en verdriet
  • echtscheiding van ouders
  • onzekerheid / (faal)angst
  • pesten
  • moeite met plannen en organiseren
Kindercoaching is iets anders dan therapie. Een kindercoach gaat in haar praktijk niet zozeer op zoek naar de oorzaak van een probleem. Zij gaat samen met het kind op zoek naar talenten en kwaliteiten die het kind zelf in zich heeft om deze in te zetten om naar een oplossing te zoeken. Ook gaat de kindercoach met uw kind op zoek naar inzichten in eigen gedrag en vaardigheden. Dit moet ervoor zorgen dat uw kind beter kan omgaan met bepaalde situaties en weer lekker in zijn/haar vel gaat zitten.

Oudercoaching

Ook als ouder(s) kunt u behoefte hebben aan ondersteuning door een kindercoach. Als u bijvoorbeeld het gevoel heeft dat uw inzicht tekort komt om uw kind op de juiste manier te ondersteunen. Kindwijs kindercoaching kan u helpen om het gedrag van uw kind beter te begrijpen, zodat u leert uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen en om te gaan met lastige situaties.

Een kind met een probleem is onderdeel van het gezin. Dit wordt het gezinssysteem genoemd. Een kindercoach kijkt samen met de ouders en het kind naar het gezinssysteem. Door naar het systeem te kijken zal de oplossing van het probleem van het kind meer effect hebben.