Kindwijs Kindercoaching

‘An hour of play reveals more than a year of conversation’

Kindwijs logo

Werkwijze

Werkwijze foto

Kindwijs kindercoaching maakt gebruik van oplossingsgerichte coaching. Hierbij wordt het probleem niet teveel belicht door het probleem te analyseren maar wordt er samen met het kind en de ouders gezocht naar oplossingen die wel werken. Het probleem doet zich namelijk nooit altijd en in alle situaties voor. We gebruiken de wijsheid van het kind, waardoor het zelfvertrouwen vergroot.

Wanneer een kind moeite heeft met de sensorische informatieverwerking wordt in kaart gebracht waar het kind moeite mee heeft door gebruik te maken van een vragenlijst zodat de aanpak afgestemd kan worden op wat het kind nodig heeft.

Werkwijze JaMaRa rekenbegeleidin

De eerste sessie is een onderzoeks-sessie. Er wordt gekeken welke onderdelen de leerproblemen in de weg zitten. Na het bespreken van de testjes wordt een behandelingsplan opgesteld.

Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 a 2 keer begeleiding krijgt en oefent. Er wordt gekeken of er een volgende stap gezet kan worden. Van ouders wordt verwacht dat zij iedere dag 5 tot 10 minuten de geleerde stappen oefenen met het kind.

Werkvormen

Meerdere wegen leiden naar Rome en dus maakt Kindwijs coaching gebruikt van verschillende werkvormen om naar een oplossing te werken.

We spelen spelletjes (Schatgravers, Coacheespel, De geit en zijn vriendjes), tekenen en knutselen. Technieken die ook gebruikt worden zijn meditatie, sandplay en het tekenen van een gesprek.

Kindwijs kindercoaching maakt gebruik van de NLP gedachte. Deze gaat er van uit dat ieder gedrag een positieve intentie heeft.

Foto

Verloop

  • We starten altijd met een telefonische intake. Deze is vrijblijvend en gratis. U geeft hierbij informatie over uw kind en geeft aan wat u en/of uw kind als probleem ervaart.

  • De volgende stap is een kennismaking met elkaar en hiermee starten we meteen de coaching. We kijken kort naar het probleem, maar bekijken vooral wat er wel goed gaat en wanneer dat zo is. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders. Soms is 1 sessie al verhelderend en voldoende voor ouders om zelf mee verder te gaan

  • Meestal volgen er daarna enkele sessies met uw kind waarin bepaalde tools gebruikt worden om vaardigheden te versterken die nodig zijn om te zorgen dat het probleem zich niet meer voordoet. Tijdens iedere sessie wordt gekeken wat we samen gedaan hebben en wat daarmee geleerd is.

  • We sluiten het traject af met een eind-evaluatie. U krijgt als ouder handvatten mee waarmee u zelf verder kunt.